Projektiranje, izgradnja i održavanje telekomunikacijskih sustava za potrebe mobilnih i fiksnih telekoma, radio i TV postaja.
Ponuda najma telekomunikacijskog tornja (62m) na Borincima.
Usluge širokopojasnog interneta za fizičke i pravne osobe.

USLUGE

SAVJETOVANJE

PROJEKTIRANJE MREŽA

USLUGE INSTALACIJA

TELEKOM. USLUGE

REFERENCE

Zainteresirani ste za suradnju?

KONTAKTIRAJTE NAS

NOVOSTI