TELESAT d.o.o.

  • Jurja Dalmatinca 21 Vinkovci
  • +385 (032) 332-844
  • +385 (031) 332-801
  • Radno vrijeme: 08-20h, sub 08-13h
  • trgovina@telesat.hr
  • @telesat.hr
Naziv tvrtke: Telesat d.o.o. za trgovinu i usluge
Skraćeni naziv tvrtke: Telesat d.o.o.
Sjedište tvrtke: Vinkovci, J.Dalmatinca 21
Član uprave društva-direktor: Željko Dražić-Karalić
IBAN: HR2624840081103062735
OIB: 43950100179
Iznos temeljnog kapitala: 20.000kn koji je uplaćen u cijelosti
Društvo je upisano kod Trgovačkog suda u Osijeku
MBS: 030037209